post

Python nb-no:Installasjon

Hvis du allerede har installert Python 2.x trenger du ikke avinstallere denne for å få installert Python 3.0. Du kan ha begge installert samtidig.

Contents

Hvis du bruker Linux eller BSD

Hvis du bruker en Linux-distribusjon, som Ubuntu, Fedora, OpenSUSE eller {ditt valg her}, eller et BSD-system som FreeBSD har du sannsynligvis allerede fått installert Python.

For å sjekke om du har fått det installert, åpne et kommandolinjeprogram (som konsole eller gnome-terminal) og skriv inn kommandoen python -V som vist nedenfor.

   $ python -V
   Python 3.0b1
Bemerkning
$ er en prompt fra kommandolinjen. Den vil være forskjellig fra datamaskin til datamaskin og avhenger av innstillingene i operativsystemet ditt. Derfor indikerer jeg at dette står her med $.

Hvis du ser noe informasjon om hvilken versjon du har, som den ovenfor, har du allerede installert Python.

Hvis du får en slik beskjed:

   $ python -V
   bash: Python: command not found

… har du ikke fått Python installert. Dette er svært usannsynlig, men mulig.

Du kan velge mellom to måter å installere det på:

  • Du kan kompilere Python fra kildekoden og installere det. Du finner instruksjoner for hvordan på nettsiden.
  • [Dette valget vil være tilgjengelig etter den endelige utgivelsen av Python 3.0] Installer binærpakkene med pakkebehandlerprogrammet som fulgte med operativsystemet ditt, som apt-get i Ubuntu/Debian og andre Debian-baserte Linux, yum i Fedora Linux, pkg_add i FreeBSD, og så videre. Merk deg at du trenger tilgang til Internett for å bruke denne metoden. Du kan også laste ned pakkene på en annen datamaskin, og senere kan du kopiere dem til din egen datamaskin og installere dem.

Hvis du bruker Windows

Besøk http://www.python.org/download/releases/3.0/ og last ned den siste versjonen fra denne nettsiden, som var 3.0 beta 1 da jeg sist oppdaterte. Denne er kun 12.8 MB stor, som er veldig lite i forhold til de fleste andre språk. Du installerer Python på samme måte som andre programmer.

Advarsel
Når du får muligheten til å velge vekk noen “valgfrie” komponenter, ikke velg bort noen! Noen av disse kan bli nyttige for deg, spesielt IDLE.

Noe som er interessant å vite er at de fleste Python-nedlastinger er til Windows-brukere. Selvsalgt gir ikke dette oss full oversikt, siden nesten alle Linux-brukere har Python installert på systemet sitt fra begynnelsen av.

DOS Prompt

Hvis du vil du vil bruke Python fra Windows-kommandolinjen, det vil si DOS prompt, må du sette PATH-variablen riktig.

Dersom du bruker Windows 2000, XP eller 2003, klikker du på Kontrollpanel -> System -> Avansert -> Miljøvariabler. Klikk på variabelen kalt PATH under ‘Systemvariabler’, velg Rediger og legg til ;C:Python30 på slutten av det som allerede er der. Bruk det rette mappenavnet; hvis du har installert det et annet sted må du forandre banen.

Dersom du bruker eldre versjoner av Windows legger du til den følgende linjen til filen C:AUTOEXEC.BAT: ‘PATH=%PATH%;C:Python30‘ (uten hermetegn) og starter maskinen på nytt. Dersom du bruker Windows NT må du bruke AUTOEXEC.NT-filen.

Hvis du bruker Mac OS X

Dersom du bruker Mac OS X er Python allerede installert på datamaskinen din. Åpne Terminal.app, kjør python -V og følg rådene i Linux-delen ovenfor.

Sammendrag

På en Linux-maskin vil du mest sannsynlig allerede ha fått Python installert. Hvis ikke kan du installere det ved hjelp av pakkebehandlerprogrammet som kommer med distribusjonen din. På en Windows-maskin trenger du bare å laste ned installasjonsprogrammet og dobbeltklikke på det. Fra nå av antar jeg at du har installert Python.

Nå skal vi gå i gang med å skrive vårt første Python-program.


Advertisements